top of page

Er beboernes adfærd vigtigere end ventilation?

Beboernes adfærd, f. eks. i forbindelse med tøjtørring har stor betydning for luftfugtigheden.
I 33 pct. af lejligheder, hvor beboerne jævnligt tørrer tøj i boligen, måles en væsentlig højere fugtighed end i øvrige lejligheder.

 

Målinger af ventilationen og luftfugtigheden i 87 tilfældigt udvalgte lejligheder viser overraskende nok, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem luftskiftets størrelse og luftfugtigheden i lejligheden.

Derimod ser beboernes adfærd i forbindelse med tøjtørring ud til at have stor betydning.

 

I de 33 pct. af lejlighederne, hvor beboerne jævnligt tørrer tøj i boligen, blev der målt en væsentlig højere fugtighed end i de øvrige lejligheder .

Figuren viser den relative fugtighed i soverummene opdelt efter beboerens egne
oplysninger om, hvor ofte de tørrer tøj i boligen

 

Den relative fugtighed i boligen er signifikant større (P<0,05) hos de beboere, der
i et spørgeskema har angivet, at de tørrer vasketøj i boligen dagligt eller næsten
dagligt.

 

Der var besvarelser fra henholdsvis 10, 37 og 23 lejligheder i de tre kategorier.

Lav temperatur i soveværelset giver højere fugtighed.

 

Målinger af temperaturen i soverummene viser, at mange beboere har en lav temperatur i soveværelset.

Den gennemsnitlige temperatur i de undersøgte lejligheders soveværelser blev således målt til 18,8° i en vinterperiode fra januar til marts.

Det må formodes at være et par grader lavere end i boligens øvrige rum. Kolde soveværelser kan give problemer med skimmelsvampe, fordi de er tilbøjelige til at ophobe fugt fra resten af lejligheden.

De indvendige døre i en lejlighed er nemlig sjældent tætte over for fugttransport, og derfor vil fugten fra andre rum – fx køkken og bad – fordele sig jævnt i hele lejligheden.

Det betyder, at kolde soverum får en høj relativ luftighed og dermed øget risiko for fugtrelaterede problemer.

Et godt råd er at hæve temperaturen i et koldt soveværelse, da en temperaturstigning på bare to grader, vil få den relative fugtighed til at falde med 5-6 pct.


Lars Gunnarsen har beregnet, at det vil koste cirka 1 pct. i øget energiforbrug at hæve temperaturen i soveværelset fra 19 til 21 °C om dagen.

 

Reference:
Statens Byggeforskningsinstitut, Lars Gunnarsen

beboernes_01.gif
bottom of page