top of page

Et hold danske læger har undersøgt hvorvidt brug af allergentæt madras- og pude overtræk ville resultere i et effektivt og ved- varende middel mod husstøvmide allergener, og derved reducere behovet for astmamedicin hos børn med astma og husstøvmideallergi.

I et prospektivt, dobbelt-blindt, placebokontrolleret studie blev 60 børn i aldersgruppen 6-15 år med
astma og husstøvmide- allergi randomiseret til aktiv allergenkontrol eller placebo madras- og pude-
overtræk.

Efter en 2-ugers indkøringsperiode blev der lavet opfølgning i et år med 3 måneders mellemrum.
I denne periode blev mængden af inhalationssteroider nedsat til den lavest mulige dosis ud fra
veldefinererede kriterier.

52 patienter gennemførte forsøget, 5 blev ekskluderet og tilbage var data fra 47 børn.


Heraf var 26 i den aktive behandlingsgruppe og 21 i placebogruppen.
En signifikant konstant reduktion i husstøvmide allergenkoncentrationen sås kun hos den aktive
behandlingsgruppe.


Der blev ligeledes kun fundet en signifikant reduktion i mængden af inhalationssteroider i den aktive behandlingsgruppe (fra 408 til 227 microg), og der var signifikant forskel på de 2 grupper efter hhv. 9 og 12 måneder.

Efter 1 år var mængden af inhalationssteroider reduceret med mere end 50% hos børn i den aktive behandlingsgruppe end hos placebogruppen (73% mod 24%).

Konklusion: Allergentætte madras- og pudeovertræk giver en signifikant mindre og længerevarende reduktion af husstøvmide allergener i madrasser og i behovet for at indtage inhalationssteroider hos børn med astma og husstøvmideallergi.

 

Reference:
Resume af undersøgelse, foretaget af:Lægerne Susanne Halken, Arne Høst et al, Børneafdelingen, Sønderborg Sygehus

SQ-kuvert-tex.png
bottom of page