top of page
Hvordan får jeg et godt indeklima?
RÅD NR: 1.

Hvorfor dog det?

Den vigtigste parameter for et godt indeklima er at opretholde den rigtige luftfugtighed i sin bolig.
Den bør i den kolde årstid ikke være meget over 40-45% RF - heller ikke i soverum.

Fordi husstøvmider ikke kan overleve længerevarig fugtighed under 40-45% RF.
Fugt i boligen
Naturen er således indrettet  at hvis man opvarmer luft, sænkes den relative fugtighed.

Og det kan vi udnytte ved f. eks. at have et højt luftskifte i den kolde periode fra oktober til marts, hvor vi tager kølig luft ind i boligen og varmer den op.
Simpelt, men meget mere effektivt og billigere end at købe affugtere.

Superløsningen, som typisk bruges ved nybyggeri, er naturligvis et et ventilationsanlæg med varmegenvin-ding.

Det vil også ALTID være den bedste ventilationsløs-ning i eksisterende og nye boliger.

Men er det ikke muligt af tekniske eller økonomiske grunde, så monter friskluftventiler i alle boligens opholds- og soverum hvis de ikke allerede er der.

Og lad så alle de indvendige døre stå åbne om dagen så al luften i boligen kan udskiftes stille og roligt mens du ikke er hjemme.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

combivex-500-1.jpg

Friskluftventil - 1 stk. over hvert vindue

ventil.jpg
Hvordan kan jeg så se om fugtigheden er i orden?
Anskaf et hygrometer, som du placerer i hovedhøjde på en væg, der ikke er en ydervæg.
Det er ikke vigtigt om det er et analogt eller digitalt hygrometer, bare det ikke placeres på en ydervæg
hygro.png
Hvad skal jeg især holde øje med?
Du skal især holde godt øje med vinduer og vægge. 
Dug på ruderne om morgenen er f. eks. altid tegn på for lidt udluftning og for høj fugtighed.
Sorte mugpletter på vægge i soveværelset og i bad er også et tegn på at fugtigheden ikke er i orden.

Mindre angreb kan du forsøge at fjerne selv med f. eks. Rodalon, men hjælper det ikke, eller er området større end ca. en hånd, skal det undersøges nærmere.
Få taget en skimmelprøve eller kontakt en byggesag-kyndig - f. eks. hos os.

Du kan få hjælp af ingeniøren i AllerGuards indeklima-afdeling der bl. a. kan udføre en skimmel DNA-test.
dug.jpg
Hvordan holder jeg fug-tigheden nede i sen-gen, så husstøvmider-ne får det svært?
En seng der er redt og med sengetæppe på, er pæn at se på, men betyder også at fugtigheden i madrassen har svært ved at slippe bort.
Så læg i stedet dynen over sengegærdet om morge-nen, så madrassen kan få luft.

Og undgå altid senge der går helt til gulv - f. eks. kasse-senge og skibsbrikse. Madrassen kan aldrig udluftes tilstrækkeligt og fugten kan ikke slippe bort.
En madras direkte på gulvet er selvfølgelig heller ikke tilrådeligt.

En voksen person "sveder" i snit ½ liter vand under søvn, og den skal gerne væk.
seng.jpg
RÅD NR: 2.

Udskift den gamle madras eller beklæd den med et AllerGuard allergentæt betræk.

En "gammel madras" er madrasser over 10 år.

Hvorfor dog udskifte madrassen?
ALLE internationale undersøgelser viser at mange ma-drasser over 5 år, og alle over 10 år indeholder husstøv-mider og mide-allergener i et niveau, der ligger væsent-lig over de niveauer som kalde fremkalde allergiske reaktioner.
 
Så er madrassen ældre end 10 år, eller f. eks. har gået i arv, bør den udskiftes.

Har du en ældre madras, vil det hjælpe at bruge et allergentæt madrasovertræk som f. eks. AllerGuard madrasovertræk. Overtrækket holder allergenerne inde i madrassen så de ikke bliver et problem, men fjerner ikke miderne.

Derfor skal du også lægge et allergentæt madras-overtræk på nye madrasser - så holder den meget længere.
SQ-box overtræk.png
RÅD NR: 3.

Brug ALDRIG faste tæpper eller væg-til-væg tæpper i soverum.

Hvorfor dog det?
ALLE undersøgelser om emnet viser klart at der er mange husstøvmider og allergener i faste tæpper i soverum - specielt under og tæt på sengen.  (Kilde: SBI)
 
Årsagen er at "lodne" overflader som f. eks. tæpper holder på fugtigheden, og de kan ikke holdes ordentligt rene. De er dermed mere modtagelige for mider.

Løse mindre bomuldstæpper der kan vaskes, er et godt alternativ. Brug aldrig fåretæpper eller andre af dyrehår. Husk at f. eks. indeholder Kelim-tæpper dyrehår.

Brug også gerne lædermøbler i stedet for familiens gamle aflagte lænestol, der kan være fuld af gammelt støv, dyrehårspartikler, husstøvmide-rester og meget andet.
taeppe.jpg
RÅD NR: 4.

Hold ALTID pelsdyr som hunde og katte ude af rum, der soves i.

Hvorfor dog det?
Fordi pelsdyr kan give allergi, især når man er tæt på dem i længere tid.
 
Ingen hunde i soverummet, og specielt frarådes katte, da allergi over for katte er livsvarig, og det er næsten umuligt at sanere en bolig for katteallergener.

Vi arver ikke allergi - men vi arver evnen til at udvikle allergi!
Og risikoen øges, jo flere allergener vi udsættes for.
hygge-i-sengen.jpg
RÅD NR: 5.

Rengør eller udskift luftfiltrene overalt jævnligt - min. 4 gange årligt.

Hvorfor dog det?
Fordi det er med til at opretholde gode indeklimaforhold og ren luft.
 
Det er med filtre som med tagrender.
Efter et stykke tid bliver de fyldt med skidt, og virker ikke efter hensigten.

Rengør regelmæssigt filterene i friskluftventilen, i em-hætten, i varmepumpen, i ventilationsanlægget, i bilen, i støvsugeren og skift om muligt til allergitætte filterudga-ver som HEPA-filtre - specielt i pollensæsonen.

Ved regelmæssigt rengøring menes min. 2 gange årligt - gerne 4 gange hvis man er allergiker.
161.png
RÅD NR: 6.

Brug en fugtig klud eller en mikrofiberklud til at tørre støv af i stedet for støvsugeren.

Hvorfor dog det?
Støvsugere og rengøring med en tør støveklud hvirvler bare støvet op uden nødvendigvis at fjerne det.
 
Kun støvsugere med filtre i type HEPA tilbageholder de mindste luftbårne støvpartikler.

Men når man støvsuger ved af skubbe børsten rundt, hvirvles alligevel en masse støv op i luften, og det er det typisk det fine svævestøv som kan komme helt ned i lungerners aveoler.
Og det er ligegyldigt om man bruger filter, poseløse støvsugere eller robostøsugere.
 
Støvsug og luft ud med gennemtræk samtidig.

Brug fugtige mikofiberklude (superklude) - det er et glimrende alternativ, og de bruger heller ikke rengø-ringsmidler.
clip_image001.jpg
stoevsugning.jpg
RÅD NR: 7.

LUFT UD!

Hvorfor dog det?
Fordi jævnligt udluftning giver frisk luft og er med til at sænke fugtigheden i boligen
 
Rigtig udluftning er med til fjerne støv, fugt, dårlig lugt og forurening.

Udluft min. 3 gange dagligt med alle døre og vinduer åbne for gennemtræk
Men ikke mere end ca. 5-10 minutter ad gangen af energihensyn.
Og husk at lukke radiatortermostaterne imens.

Det er god ide at lave sin støvsugning imens.
luftud.jpg
RÅD NR: 8.

Skal du bygge til eller friske op, så vælg byggematerialer og evt. maling, som er beregnet til indendørs brug, og som indeholder færrest mulige stoffer der kan forurene luften

Hvorfor dog det?
Det minimerer afgivelse af gasser og andre stoffer, der  påvirker indeklimaet.

Gode materialer er beton, tegl, gips, aluminium/ metal, glas, alle former for isolering.

Knap så gode materialer er vinyl, træ der skal males, ubehandlede træmøbler og fugemasser.
 
Brug således altid gipsplader til vægge- og lofter i størst mulig omfang frem for træpaneler der skal vedligehol-des og afgiver lugtstoffer i lang tid.

Som den eneste maling på markedet er Care 5 fra Beck & Jørgensen udviklet efter Astma Allergi Danmarks kriterier for maling, hvor der stilles krav om, at stoffer, der er anset som allergifremkaldende, ikke må tilsættes produktet.
Care 5 opfylder disse strenge krav og er i dag den ene-ste maling, der er anbefalet af Astma Allergi Danmark
208_1_s.jpg
bottom of page