top of page

Hvor er der flest husstøvmider?

Resumé af en en SBi-undersøgelse, der viser hvor i soveværelset der fortrinsvis findes husstøvmider.
Det absolutte luftfugtighed i soveværelser er afgørende for forekomsten af husstøvmider i senge.


Forsøgsresultater:

I hver af 87 lejligheder blev der indsamlet to støvprøver til efterfølgende optælling af mider under mikroskop.
Hver prøve blev opsamlet med ALK-sampler under støvsugning af 2 m2 i løbet af 2 minutter.
Den ene prøve blev opsamlet lige under det øverste lagen i sengen, og den anden prøve blev taget på gulvet i soveværelset, hvor man normalt ville træde ud af sengen.
Få timer efter indsamling blev prøverne frosset ned, hvilket slog miderne ihjel og konserverede prøverne, indtil optællingen kunne foregå.

                                                                                             Figuren viser fordelingen af midekoncentrationen på gulvet i                                                                                                     soverum og på madrassen.

                                                                                            Der var kun 4 lejligheder, som havde mere end 100     
                                                                                             husstøvmider per m2, hvilket anses for at være grænsen for
                                                                                             sensibilisering af beboerne for allergener fra husstøvmider.
   
                                                                                             Den relativt lave forekomst af husstøvmider skyldes formentligt,                                                                                               at fugtigheden i lejlighederne generelt var lavere end det er set i                                                                                               lignende undersøgelser af bl.a. nyere enfamiliehuse.


 

Flere husstøvmider på gulvet end i sengene

Figuren viser også, at koncentrationen af husstøvmider i gennemsnit var større på gulvet end i madrassen. Det kan skyldes, at luftfugtigheden generelt har været lav, og at miderne så søger til det, for dem, bedste mikroklima.

Dette kan ofte være nede i et tæppe. Det gælder særligt, hvis tæppet er lagt på et koldt gulv.
På undersiden af sådan et tæppe kan den relative fugtighed være høj, hvis tæppet har gode varmeisoleringsegenskaber.
Der vil sikkert også være en tendens til, at netop beboerne i lejligheder med kolde gulve ønsker at lægge tæpper på gulvene.

Husstøvmider og den absolutte fugtighed

Den absolutte luftfugtighed i soveværelser er afgørende for forekomsten
af husstøvmider i senge.


Figuren viser sammenhængen mellem den absolutte luftfugtighed i sove-
rummet og koncentrationen af husstøvmider på madrassen

Den absolutte luftfugtighed i soverummet har direkte betydning for
forekomsten af mider på madrassen (liniens hældning er signifikant større
end nul).

Der blev ikke fundet en tilsvarende sammenhæng mellem den absolutte
fugtighed og forekomsten af mider på gulvet og der blev heller ikke fundet
signifikant sammenhænge mellem den relative fugtighed og forekomsten af
husstøvmider i senge eller på gulve, hvilket man ellers kunne forvente for et vekselvarmt dyr.


Reference:
Statens Byggeforskningsinstitut, Lars Gunnarsen 

husstoevmider_02.gif
husstoevmider_03.gif
bottom of page