top of page

Fra forskningens verden.

Vi bliver som borgere, patienter, forældre og pårørende daglig udsat for sensationsoverskrifter og indlæg i dagspresse omkring allergi, husstøvmider og alt hvad der rører sig i dette minefelt.
Journalister og redaktører går ofte efter sensationen, det bizarre og gerne uhyggelige for at få at få vores udelte interesse.

At det alt ofte sker med en journalistisk frihed der grænser til usandheder og med halve facts er velkendt, men samtidig et problem for de ansvarlige ikke har lyst eller tid til at checke baggrundene og den bagvedliggende forskning. Mange indlæg på de sociale medier, i produktannoncer eller i pressen bliver således pludselig til "sandhed" - bare fordi det står på skrift i en avis eller på en hjemmeside.

Vores digitale hverdag har ikke kun gjort det lettere for den familie, der rammes af f. eks. husstøvmideallergi - tvært imod kan man som ikke-specialist føle sig mere forvirret efter at have læst sig frem til de uendelige mere eller mindre useriøse oplysninger.

Hvem skal så stole på? Heldigvis finder der gode og seriøse fagfolk inden for alle områder, og også hjemmesider og patientforeninger, der rådgiver uvildigt og seriøst og som har sat sig godt ind i problematikkerne, og som ikke altid bare giver udtryk for en forældet viden.

Vi i AllerGuard har beskæftiget os professionelt og praktisk med indeklima, husstøvmider, skimmelsvampe, astma og allergi i mange år. Vores mening om disse spørgsmål er nok ikke de eneste rigtige, men det gælder nok også for andre professionelle rådgivere.

Vi har derfor besluttet at stille en del dokumentationsmateriale af høj kvalitet til rådighed for alle der lyst og tid til at sætte sig grundigt ind i emnet, og derved være med at opnå større egenviden, være mere kritisk over for journalistisk sjusk, useriøs reklame samt kunne stille nogle relevante spørgsmål når man konsulterer professionelle af enhver art  for hjælp.

Mest for den nysgerrige, studerende og læger.


Vi har her samlet meget specialistviden om husstøvmiderne og deres forunderlige verden samt lægernes og forskernes kamp for at finde de bedste råd til hvordan vi beskytter os.

Mest for forældre og husstøvmideallergiker.


For dig der på et let forståelig måde bare gerne vil vide mere om husstøvmider og husstøvmideallergi.

Allergi har udviklet sig til en epidemi i den udviklede verden, og husstøvmider er overalt anerkendt som en væsentlig årsag til allergi.
Op til en ud af tre børn i Europa lider af allergi, og samlet er op til 35% af befolkningen er ramt.

 

Allergiske reaktioner kan, når de ikke overdrevne, og hvis de er hensigtsmæssigt målrettet, være gavnlige.

 

Anafylaksi er en sjælden, men alvorlig allergisk reaktion.
Det sker pludseligt, kan forværres hurtigt og kan være dødbringende.

I mange større byer indeholder udeluften store mængder ikke-biologiske, fine dieselpartikler der er i stand til at komme dybt ned i lungerne. Husstøvmide-
allergener og græspollen kan være en del af denne ubehagelige last.

Herunder præsenterer vi fem forskellige fotografier af voksne

husstøvmider, ledsaget af interessante facts.

Ved at fjerne kernesektioner i en gammel box-springmadras har man fundet syv forskellige arter af mider. 95% af de fundne mider var inden for de første 1,5 cm under toppen af madrassen.

Østerbroundersøgelsen, fik foretaget spirometri og priktest på huden med bl.a. husstøvmideallergener, spørgsmål om boligforhold samt lungesympto-mer og fik en prøve fra deres madras undersøgt for to typer mideallergen 

Resumé af en en SBi-undersøgelse, der viser hvor i soveværelset der fortrinsvis findes husstøvmider. Det absolutte luftfugtighed i soveværelser er afgørende for forekomsten af husstøvmider i senge.

Der er flere og flere beviser på at en form for alvorlig oral allergisk reaktion forbundet med husstøvmider også kan have et ikke-allergisk element tilknyttet som en udløser.


Grunden til, at så mange mennesker er allergiske over for husstøvmider 


Farlig ikke-IgE inflammatorisk reaktion fra husstøvmider er navngivet som en 'Ny Aspirin Trekant'.

Krydsreationer med husstøvmideallergener kan forårsage
en alvorlig allergisk reaktion.

Statistisk signifikante data, evidensbaseret medicin, og 'meta-analyser' af publicerede forskningsartikler' er med rette den nuværende guld-norm inden for konventionel medicin.

Husstøvmiden er en ”usynlig fjende”, som eksperter anslår har givet mellem 5% og 30% af verdens befolkning allergi og/eller astma

Først i 1964 blev man klar over, at husstøvmiderne er den vigtigste årsag til, at husstøv kan udløse allergiske symptomer, og selv om husstøvmidernes levevis har været kendt i en årrække, er de at stigende problem.

Et hold danske læger har undersøgt hvorvidt brug af allergentæt sengeovertræk ville reducere behovet for astmamedicin hos børn med

astma og husstøvmideallergi.

Undersøgelser viser, at der i gennemsnit var fire gange så mange husstøvmider pr. kvadratmeter på gulve med væg til væg-tæpper som
i rum med andre typer gulvbelægning.

Som en naturlig konsekvens af høj indendørs luftfugtighed i uopvarmede sommerhuse om vinteren, indeholder støvprøverne trefoldige eller højere koncentrationer af husstøv- og lagermider.

Sengetøj med dun og fjer blev tidligere anset som en potentiel kilde til allergi, og derved en betydelig risikofaktor for allergiske sygdomme.
Ny viden udfordrer imidlertid dette synspunkt.

Høfeber er en allergisk sygdom. Høfeber giver snue, nyseture, tilstoppet næse og røde, kløende øjne. Skyldes din høfeber dyr, støvmider eller indendørs svampe, har du typisk symptomer hele året.

Der er to almindelige kliniske måder at teste for allergiudløsere: Hudprik-
test eller blodprøver (ofte kaldt laboratorium RAST eller specifik IgE test).

Læger og børnepsykologer kiggede på skader fra børns dårlige søvnmønster og identificeret aktive allergier som en risiko.
Derefter opstod udtrykket "et behov for en god søvnhygiejne".

Allergisk astma, rhinitis (høfeber), eksem, og endda symptomer på væsken-de ører kan være resultatet af husstøvmideallergi. Disse er almindelige sygdomme i barndommen og kan forekomme hver for sig eller sammen.

Kronisk flerårig allergisk rhinitis (høfeber) og kronisk otitis (mellemørebetændelse) kan være forårsaget af en allergi på grund af  husstøvmider.

Sengetøj med dun og fjer blev tidligere anset som en potentiel kilde til allergiske reaktioner.Ny viden erstatter denne antagelse.

bottom of page