top of page

Om AllerGuards puder og dyner med dun/fjerfyld.

Dun/fjerfyld contra syntestisk fyld.

Sengetøj med dun og fjer blev tidligere anset som en potentiel kilde til allergiske reaktioner, og derved en betydelig risikofaktor for allergiske sygdomme.

Der blev dengang udarbejdet forslag til brug for allergisk betingede patienter at man skulle vælge "renere", syntetisk fyld (som f. eks. polyester, eller skumfyldte puder og dyner).

Ny viden udfordrer imidlertid dette synspunkt, og der er nu fundet statistisk samhørighed mellem brug af syntetisk fyld og høj forekomst at børn med pibende vejrtrækning (hvæsere).

 

 

 

 

 

 


Nyere undersøgelser har desuden fundet følgende.

En tværgående undersøgelse af en fødselsårgang fandt at dyner med fjer kunne kædes sammen med en reduceret midepåvirkning og et reduceret antal anfald af pibende vejrtrækning over et år.

Børn der brugte fjerdyner var mindre tilbøjelige til at blive overfølsomme over for husstøvmider og havde mindre tilbøjelighed til at få alvorlige astmasymptomer.

Reduktionen i symptomgraden var specielt mærkbar ved børn med husstøvmideallergi.

Sengetøj med syntetisk fyld blev kraftigt og konsekvent kædet sammen med hyppige anfald af pibende vejrtrækning. Der blev fundet tydelig sammenhæng mellem et stigende omfang af sengetøj med syntetisk fyld og hyppige anfald af pibende vejrtrækning.

Hos børn med astma fik børn tidlige astma, hvis de brugte sengetøj med syntetisk fyld under opvæksten.

• Et Cochran Review af fjer contra syntetisk fyld i sengetøj som astmabehandling fandt i nyere epidemiologiske studier at fjerfyld kan sæmmenkædes med færre anfald af pibende vejtrtrækning end med syntetisk fyld

Mulige mekanismer der har betydning for forholdet mellem fyld og pibende vejrtrækning:

• En lavere midekoncentration i forhold til det sovende barns nedre luftveje, da fjer har et væsentlig lavere mideallergen- niveau end sengetøj med syntetisk fyld.

Flygtige organiske stoffer eller andre stoffer i sengetøj med syntetisk fyld kan forøge sensibilisering og de tilhørende symptomer.

• Det bakterielle endotoxinniveau er højere ved fjerfyld, der igen kan resultere i en reduceret allergensensibilisering.

Dette kan muligvis medføre at patienter i misforståelse foretrækker sengetøj med syntetisk fyld til børn, med medfølgende risiko for senere udbrud af allergisk astma hos barnet 

Hvilket råd skal vi give til astmatiske patienter - fjer eller syntetisk?

For det første skal du ikke bruge en formue på nye 'Allergivenlige' syntetiske puder og dyner - det er de ikke.


Der har vist sig gavnligt at husstøvmidefølsomme patienter, der dækker puder (sammen med madrassen og dynen) i mider uigennemtrængelig omslag .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer:

Journal of Clinical Epidemiology 55 (2002) 556–562, 0895-4356/02/$, Feather bedding and house dust mite sensitization and airway disease in childhood
A. CUSTOVIC, A. WOODCOCK, Clinical and Experimental Allergy, 1999, Volume 29, pages 144–147

slider-01.png
baereevne1.png

ALLERGUARD DYNE

bottom of page