top of page

Allergitest - Priktest eller blodprøve - hvilken er bedst?

Lægerne siger, "En diagnose på en allergisk sygdom er ikke afsluttet, før udløseren eller udløser for reaktionen er identificeret".

Der er to almindelige kliniske måder at teste for allergiudløsere:
Hudpriktest eller blodprøver (ofte kaldt laboratorium RAST eller specifik IgE test).

Patienterne kan blive forvirret over forskellen, så vi vil prøve at beskrive de to muligheder.

"Priktest eller laboratorieundersøgelser kan bidrage til at bekræfte den kliniske diagnose på allergi. Men disse tests er af begrænset værdi uden en detaljeret klinisk historie.
Priktests er billige og nemme at udføre, når personalet er uddannet, mens serum (blod) IgE test er dyrere, men stadig relativt billige ".


Hudpriktest har med stor succes har været anvendt af læger i over 130 år,
og resultaterne er næsten øjeblikkelig.

Prøven beskrives som en sikker, let nålestiksaktion der leverer et allergen eller
flere allergener lige under huden, sædvanligvis på underarmen.
Den bruges til at teste og måle følsomheden af IgE drevet histaminaktivitet
over for fremmede elementer der kan have fundet deres vej ind i kroppen.

De fleste af disse elementer er proteiner fra f. eks. katte, hunde eller husstøv-
mider.
Det er vigtigt, at patienter med denne type allergitest ikke skal bruge antihista-
min medicin i flere dage forud for testen.

Blokering af histaminreaktioner ved hjælp af medicin kan forstyrre vigtige
observationer.
Hvis der sker en hudreaktion (normalt en rød kløende vabler eller udslet) anses det som en pålidelig "JA" til tilstedeværelsen af IgE frigivet histamin.

Det er ikke en automatisk bekræftelse af en allergisk sygdom.

Mange mennesker kan nemlig have positive priktestreaktioner uden allergisymptomer.
Det er derfor det så vigtigt at få allergitest udført i en klinisk institution med rådighed over baggrundsnotater over patientens sygehistorie.
I de fleste tilfælde er hudpriktest tilgængelige hos en speciallæge i allergi, en allergologisk klinik eller på et hospital.


Blodprøver, ofte kaldet RAST, CAP-RAST eller specifik IgE, måler den
nøjagtige mængde af cirkulerende niveauer af IgE-antistof i blodet.

I denne test kan en læge eller sygeplejerske måle enten den samlede mængde
af IgE i blodet (en opsummering af alle udløsere) eller specificere netop de
allergener der mistænkes for at udløse symptomer, såsom husstøvmider, kat,
hund eller fra en bred vifte af forskellige allergener, herunder fødevarer,
træpollen, græs, forme eller svampe.

Med testresultaterne i hånden kan lægen bekræfte de relative niveauer af
allergisk følsomhed over for forskellige formodede udløsere, og i forbindelse
med en kliniske historie og udspørgen, skræddersy behandling og forslag og
teknikker til at forbedre patientens symptomer.

Hvis resultaterne er negative og symptomerne fortsætter, kan yderligere undersøgelser være påkrævet.

Denne type allergi test kan i laboratoriet tage en uge eller to.

I modsætning til hudpriktesten er der ingen grund til at stoppe med at tage antihistaminer.
Disse tests er normalt rutinemæssigt tilgængelige og kan rekvireres af den praktiserende familielæge ligesom enhver anden blodprøve.
Det vigtige er, at uanset hvem der anmoder om testen, tager vedkommende hele patientens allergihistorie til hjælpe for at fortolke resultaterne.

"Indtil blodprøver blev bredt tilgængelige, havde almen praksis og hospitaler normalt kun lidt, hvis nogen, ressourcer til at spotte af tilstedeværelsen (eller fraværet) af overfølsomhed for specifikke allergener.

I Danmark uddannes ikke længere speciallæger i Allergologi, og man kan som konsekvens heraf alvorligt frygte at de fleste allergisk sygdomme blevet behandlet med medicin, med kun en smule opmærksomhed over for sygdomsfremkaldende agenter og strategier til undgåelse af allergener ".

 

Det første skridt i behandling allergi er altid at undgå kendte risikofaktorer.

AdobeStock_70749262.jpeg
blodp.jpg
bottom of page