top of page

Fem interessante facts om husstøvmider

Herunder præsenterer vi fem forskellige fotografier af voksne husstøvmider ledsaget af

interessante facts.

Selvom de fem mider er set igennem et elektronmikroskop, er det værd at huske på, hvor

små miderne er.

 

 

 

 

 

                                                                                           Her ses en sund voksen mide, hvis krop er så fuld af vand at den næsten                                                                                             er gennemsigtig.
                                                                                           Aktive mider består af er 75% vand og skal opretholde dette forhold for at                                                                                             kunne formere sig.
                                                                                           
                                                                                           For at komme til denne fase har miden allerede passeret seks separate                                                                                               faser i livet.
                                                                                           De er: Æg og pre-larve-æg (med en æggetand ligesom fuglene), larve,
                                                                                           to stadier som umodne nymfe og voksen.
 
                                                                                           Under de bedste betingelser kan husstøvmiden leve i 6 til 9 uger.
                                                                                           Ideelle betingelser er varme, ro, mørke og fugtigt miljø med masser af
                                                                                           rådnende organisk materiale til rådighed - især hudskæl 

 

 

 

Endnu et kig på en voksen mide.
Bemærk de fine fingeraftryklignende riller på ryggen, gennem hvilken miden
udveksler gasser med den omgivende luft (ilt og CO2).
Denne skal, som dækker hele miden, fungerer også til at beskytte miden.

For enden af sine 8 ben har den klør der er designet til at gribe og fastholde,
når miden bevæger sig omkring.

Selv om miden er blind, har den en veludviklet lugtesans, der opfanger signaler
via feromoner fra andre mider. Disse signaler kan signalere alarm eller parringsvillighed.

De sensorerne der stikker ud fra miden menes at kunne opfange vibrationer.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Her er miden set forfra, og det er også midens mund der ses i midten.

                                                                                 Bemærk kanalerne på hver side af munden. Under gode forhold opsamler de en
                                                                                 særlig flydende 'saltholdig' fugt fra luften, der løber ned ad kanalen til midens
                                                                                 mund så den får tilført vand.

                                                                                 Hvis der ikke er nok vand til rådighed, bliver det flydende 'salt'  hårdt og funge-                                                                                     rer som en prop for at forhindre enhver vandtab.
                                                                                 Et vandtab der kan betyde døden for husstøvmiden.

                                        

                                                                                 

 

 

 

 

 

Denne husstøvmide har tabt væske og er enten død eller i en tilstand af dvale indtil fugten                                                                  vender tilbage.

Dens hylster er kollapset p.g.a. væsketabet.

Der er et interessant aspekt ved denne mide. Han er en "fightermide" eller kriger.

Det ses på at dens forben har vokset sig store og har form af kampvåben mod andre 

konkurrerende voksne han-mider.

Han kommer fra en koloni med for få ynglende hunner og må derfor kæmpe for sit  privilegium.

 

 

 

 

 

                                                                        Slutteligt her er en husstøvmide, der er blevet forgiftet af mennesket.
                                                                        Den har spist et fødeemne der er forurenet med et acaricidalt (midedræbende)                                                                                    produkt (her Acarosan) og vil snart dø.

                                                                        Før den dør vil miden udskille resterne af gift i sin afføring som andre mider vil                                                                                    overveje som fødevarer.
                                                                        Giftstoffer der dræber husstøvmider ( eks. Acarosan) kommer normalt fra naturlige                                                                              produkter såsom olie fra the-træet eller fra eukalyptus.

                                                                        Acarosan indeholder benzyl benzoat, der er kemisk afledt fra planten "Kaempferia                                                                              rotundae".
                                                                        Giften er blot én af fem måder til at dræbe eller kontrollere husstøvmide-                                                                                              koncentartioner.
                                 
                                                                        Desværre påvirker disse gifte mennesker, og bør således ikke anvendes i                                                                                            husholdningen, skønt det desværre er helt  normalt i mange lande.

I stedet tilrådes almindelige anerkendte metoder til kontrol eller for at eliminere husstøvmider: Udelukkelse (herunder allergentætte overtræk til sengetøj og madrasser), vask i varmt vand over 60º, frysning, dehydrering (mekanisk ventilation om vinteren), UV-stråling (anbringelse i direkte sollys).

hdm-top.jpg
mite-1.jpg
mite-2.jpg
mite-3.jpg
mite-4.jpg
mite-5.jpg
bottom of page