top of page

MÅ VI INTRODUCERE: HUSSTØVMIDEN

 

                                                                       Husstøvmider har levet på jorden i over 23 millioner år. De har overlevet turbulente
                                                                       jordiske begivenheder ved at udvikle forbløffende biologiske funktioner, hvoraf den ene er
                                                                       deres metode til at genanvende fødeemner.
                                                                       Som effektive overlevere bruger husstøvmider deres ekskrementer som ”madpakker”, som
                                                                       de kan vende tilbage til og spise. Disse "madpakker" indeholder kraftige enzymer, der
                                                                       nedbryder madrester og dermed skabe ny næring til miden.       

 

                                                                       Og netop disse enzymer er årsagen til store allergiproblemer for mennesker og hunde,
                                                                       fordi de også kan nedbryde kroppens sarte væv.
    

                                                                       Siden 1989 har læger, støttet af Verdenssundhedsorganisationen WHO, advaret om at
                                                                       husstøvmider er en væsentlig årsag til sygdom på verdensplan, og har opfordret til en                                                                   stram kontrol af indendørs mider.

Af de mange sygdomme som mider forårsager, er allergiske sygdomme de mest almindelig og registrerede, og de mest almindelige syndere er husstøvmider.

Så langt tilbage som 1662 blev det erkendt, at indånding af støvpartikler i luften kan føre til symptomer på allergisk reaktion, men det var ikke indtil 1960 at lægerne konstateret, at husstøvmider var den vigtigste årsag til allergi over for husstøv.
Og det var ikke bare miden, men også dens efterladenskaber der var problemet, og det at dens ekskrementer indeholdt over 20 forskellige potentielle allergener.
Det er klart at for menneskeheden var dette et dyr der skulle respekteres og som man skulle undgå.
Den formelle latinske navn givet til vores mest almindelige husstøvmider er Dermatophagoides pteronyssinus.  

Husstøvmider lever i kolonier og er knap synlige for det blotte øje da de kun er maks. 1/3 mm.
De har otte ben, der hver er forsynet med kroge og ender i en sugekop.
Disse er designet til at opretholde et fast greb i midens miljø og til hjælp når du bevæger sig rejser til et nyt sted.
                       
                        Under et mikroskop viser voksne mider sig gennemsigtig da de består af er op til 75% vand og
                        de skal opretholde denne balance for ikke at udtørre og dø.

                        Det er et væsen der er lille nok til at sidde på spidsen af en knappenål, og alligevel har udviklet
                        sig på trods af de er blinde, ingen åndedrætssystem har, aldrig drikker og kan ikke styre deres
                        egen kropstemperatur.

For at imødegå disse ulemper har miden udviklet en udsøgt lugtesans, som den bruger ved forplantning og
for at finde fødevarer, herunder næring fra sine egne ekskrementer.

For at lykkes for en koloni husstøvmider at overleve, er de afhængige af det omgivende levesteds livgivende
miljø. Omgivelserne skal være mørke og fugtige med masser af mad, som for mider er organisk materiale,
såsom bakterier og pollen. 
Dens livret er imidlertid kasseret hudskæl der er blevet muggen på grund af de fugtige forhold, og som er under angreb af skimmelsvampe.

                                                       Fra æg til voksen gennemgår miden fem stadier og kan leve i cirka tre måneder.                                                                                       Hunnerne lægger op til 40 æg i løbet af denne levetid.
                                                       Alle sunde voksne mider kan producere op til 20 ekskrementer.  De er er tæt pakket med en tør 
                                                       belægning, der kan opløses under fugtige forhold såsom i næse, lungevæv eller på beskadiget hud.                                                         

                                                       Husstøvmider trives bedst i lande med varme, fugtige tempererede klimaer. Et godt eksempel er                                                           det danske klima hvor mennesker kan leve og opholde sig udendørs året rundt.                                                                                         Kombineret med moderne, velisolerede boliger med dårlig ventilation og høj luftfugtighed fra                                                                     madlavning, hyppige bad og brusere der skaber vores indeklima.                                                                                                                 Et indeklima som disse har skabt perfekte væresteder for husstøvmidekolonier at trives i.
                                                                 
De fælles redesteder for etablerede kolonier er kendt for at være i madrasser, puder, dyner, sofaer, blødt legetøj og dybe, bløde tæpper.
En etableret koloni vil yngle succesfuldt ved temperaturer på 25°C og 75% relativ fugtighed.
I dette varme, fugtige indeklima vil husstøvmider være i stand til at opretholde deres kritiske fugtindhold og kolonien vil blomstre.

Allergener
I 1989 blev de første mideallergener genetisk identificeret og klonet af videnskabsmænd.
Det var numerisk kodet som Der p1, og er fortsat det mest studerede og beskrevne af alle midens allergener.
Der p1 er et kraftfuld fordøjelsesenzym med egenskaber der svarer til papain (et planteenzym der nedbryder proteiner ved hydrolyse, og som nedbryder muskelproteiner og dermed virker mørnende. Dette udnyttes meget i fødevareindustrien).

I 1997 identificerede forskere de mekanismer, som dette fordøjelsesfremmende enzym anvendte
til kunne arbejde sin vej ind i kroppen.
Når det får kontakt med ​​lungernes overflade, angriber Der p1 lungevævet og opløser den "lim",
der holder cellerne sammen.


For personer i risikogruppen, og det er alle husstøvmideallergikere, kan dette brud på lungerne
forsvar, kombineret med ufordøjede rester fra indholdet af midens tarm, udløse en alarm i kroppens
immunsystem, som kan føre til meget alvorlige allergiske reaktioner.
Efter opdagelsen af ​​hvor ​​Der p1 opfører sig, fandt lægerne hurtigt ud af at enzymet faktisk bevæger
sig rundt i kroppen og er i stand til at nå fostervandet omkring ufødte børn.

I dag er vejen fra inhalation af midens enzym til frigivelse af allergenerne på sarte væv, der fører til optagelse i kroppen, ganske godt beskrevet af forskere, og der advares kraftigt om at Der p1 er i stand til påvirke allergiske menneskets immunforsvar over for mider.

 
Erklær KRIG mod husstøvmider. En historie fra det virkelige liv!

Det fleste af os har oplevet det før. Mens vi laver forårsrengøring af vores bolig,
skifter lagner på sengene eller fejer gulvet, bliver vi fanget i en vanvittig serie af
nysen, sand i øjnene og blokeret næse. Hvorfor?
Lægen vil fortælle dig, at du er allergisk over for husstøv og dets indhold.

Din næse kan blive irriteret af en række ting, som vi udsættes for. Nogle af disse
faktorer kan findes udendørs, for eksempel eksponering for dis eller tåge, bilforurening
og byggearbejder i nabolaget. Det fleste af problemer med næsen som jeg
oplever, skyldes imidlertid faktorer der findes i indeklimaet i dit eget hjem.
Husstøv tegner sig for de fleste følsomme næser, som jeg støder på.

Husstøv kommer indefra!
 

Husstøv er ikke en homogen enhed. Nogle mennesker tror fejlagtigt at det er noget
der blæses ind i hjemmet udefra. Virkeligheden er, at husstøv er sammensat af et
bredt spektrum af stoffer, der produceres i det indeklimaet.

Afhængigt af dit specifikke indeklima, vil dit husstøv indeholder varierende mængder
af hundehår, spyt fra katte, fuglefjer, urin fra kæledyr, døde insekter og skimmelsvampe.

Den vigtigste ingrediens i husstøv er imidlertid ingen ringere end afstødte hudskæl
fra dig selv. Med andre ord er du selv hovedårsagen til at der dannes støv i din bolig!

Ubevidst giver dine egne afstødte hudskæl den vigtigste fødevareforsyning til den
allestedsnærværende hær af mikroskopiske 8-benede edderkoplignende bæster som
spiller en meget vigtig rolle i at forårsage allergisk rhinitis, astma og eksem – nemlig
husstøvstøvmiden.

Og husstøvmiden er overalt!


Denne ydmyge husstøvmide er en helt fantastisk organisme. Du kan ikke se dem med
dit blotte øje, og alligevel er de der på din hud, pude, madrasser, vinduesgardiner, tæpper
og tøjdyr - overalt og hele tiden.

 

Som en alian i en science-fiction film, sprøjtes en ny generation af husstøvmider ud hver
3. uge. En midekoloni kan overleve, når der er nok døde hudskæl de kan spise.

 

Men med et miljø med høj luftfugtighed og varme vil midevæksten øges eksponentielt og
tillade dem at blomstre op i meget større antal.

 

Dette er grunden til, at støvmider trives i vores lune og fugtige indeklima og gør dem den
vigtigste årsag til allergier i næse, bihuler, på huden og i lungerne.

 

Uanset om de er døde eller i live, kan støvmider forværre din allergiske symptomer.
Det er fordi det ikke er støvmiderne i sig selv, men deres affaldsprodukter, der inducerer
allergi. Støvmider producerer 20 ekskrementer om dagen. Disse ekskrementer forbliver
på dit sengetøj eller tæpper, selv efter at miderne er slået  ihjel.

 

Du får ikke megen glæde af symptomreduktion ved bare ved at dræbe selve husstøv-
miderne. Du bliver også nødt til at fjerne de allergiskabende affaldsprodukter ved at
vaske eller støvsuge, før du kan begynde at opleve nogen forbedring.

 

Kontrol af indeklimaet er vigtigt!


En af de vigtigste måder at lindre dit allergiproblem på, er ved at minimere din udsættelse
for husstøv. Dette opnås ved en proces kaldet "undgå allergener" eller "indeklimakontrol".

 

De strenge foranstaltninger, der er nødvendige for at kontrollere eksponering for husstøvmider,
er afgørende for at minimere din afhængighed af medicin og anden behandlinger såsom kirurgi, desensibilisering og immunterapi.

 

Dit soveværelse er støvmideres yndlingssted. Dette er det første sted du begynde din indekli-

makontrol, af følgende 3 årsager:
 

                    1. Du bruger mere tid i dit soveværelse end i andre rum i din bolig. Det betyder,
                        at du efterlader flere døde hudskæl i soveværelset.

 

                    2. Med flere døde hudskæl og dermed mere mad til husstøvmiderne i soveværelset,
                        er det kun logisk at det er der de vil være. Antallet af husstøvmider i soveværelset
                        er højere end i noget andet rum.

 

                    3. Fordi du bruger mere tid i soveværelset, udsættes du i længere tid for et større
                       antal husstøvmider.

Seks trin til et støvfrit miljø!

At fjerne husstøvmider kræver hård disciplin og planlægning. Jeg anbefaler en 6-trins krigs-
førelse, der reducerer miderne i dit soveværelse og din eksponering for dem.

 

ET: Afbryd deres forsyningskæder


Udsult miderne fra deres vigtige madforsyning - dine egne menneskelige hudskæl. Rengør
og aftør rummet regelmæssigt med en fugtigt klud.

 

Brug aldrig tør rengøring med kost eller klud.
 

De støvpartikler der flyder rundt i luften efter tør rengøring, vil forårsage flere problemer for
dig, da de lettere indåndes i din næse, hals og lunger. Ved hjælp af en fugtig klud fanges
støvpartikler i stedet for at de spredes rundt.

 

Indret dit soveværelse, så det er let at rengøre. Fjern rod og uorden ved at opbevare bøger
og andre små genstande i lukkede hylder eller skuffer. Personlige ejendele, der opbevares
på åbne hylder, gør det vanskeligt og besværligt at rengøre så undlad det.


Planter og tørrede blomster hører ikke hjemme i soveværelset, hvor de kan være støvfælder.
Lad ikke tøjet hænge frit fremme, men opbevar det i et lukket skab.

 

TO: Fratag dem deres skjulesteder


Mider elsker at gemme sig i polstrede møbler og sofaer. De blomstrer også op inden i tæpper
og tykke gardiner.


Imidlertid falder deres valg af opholdssted sammen med hvor du befinder dig de fleste af
dine hviletimer - på den lune madras eller din pude.

 

Her er de garanteret en ubegrænset forsyning af mad. Mider elsker også det bløde legetøj,
som børn, ja sågar nogle voksne, ikke kan bære at overnatte uden.

 

Du skal være hensynsløs omkring dette! Fjern alle møbler og udstyr i soveværelset, der
potentielt kan rumme fjenden. Vis ingen nåde, når det gælder fjernelse af polstrede møbler
og tæpper. Hvis dit barn elsker at kramme bløde tøjdyr eller endda bare snuse til dem, er nogle
dristige valg i din forældrerolle absolut nødvendig.

Udvis tøjdyrene fra soveværelset eller byt dem væk. Et venligere alternativ ville være at vaske
dem ugentligt i varmt vand på mindst 60°C (for at dræbe støvmiderne) eller at pakke dem
ind i en plastikpose og læg dem i fryseren natten over (dræber måske miden, men fjerner
desværre ikke allergenerne)

 

TRE: Forsink ​​forstærkninger til fjenden.


Husstøvmider trives og reproducerer sig meget hurtigt hvor det er varmt og med høj luftfug-
tighed (75% til 80%), hvor der har rigelig madforsyning. Du kan sænke fugtigheden i den kolde
periode (til 40% til 50%) ved at holde soveværelset varmt i dagtimerne eller med en affugter.

 

Luftrensere fungerer ikke effektivt til styring af antallet af mider. Det er fordi mider er som tunge
partikler, der sætter sig på overflader. Luftrenseren kan ikke suge støvpartiklerne af,
medmindre de er luftbårne.

Deres efterladenskaber er straks anderledes at flytte, og når de tørrer ind bliver de lette og
luftbårne og får større tilbøjelighed til at blive suget med ned i lungerne under vejrtrækningen.

 

Luftrensere er kun nyttige til lette, luftbårne partikler som pollen og ionrensere du'r slet ikke.

 

FIRE: Omring dem og fang dem


Heldigvis fås der allentætte dyner, puder og madrasovertræk på markedet. De effektive,
som AllerGuard, er lavet af tætvævet mikrofiberstof, der forhindrer mider og især deres
fækale partikler i at passer gennem. Forskning viser, at brug af disse allergentætte betræk
er en overordentlig nyttig langsigtet strategi til undgåelse af husstøvmideallergener.

 

FEM: Start et direkte angreb


Husstøvmider kan dræbes af kemikalier kaldet acaricider (midedræbende kemikalier) eller
ved at udsætte dem for varmt vand og temperaturer under nul.
Pas på med at bruge de midedræbende kemikalier - de påvirker også mennesker, og især børn!

 

Hvis der bruges vaskbare puder af skumgummi, skal de vaskes ugentligt i varmt vand.
(højereend 60°C).

 

Blødt legetøj og tæpper bør fjernes fra soveværelset. Men hvis de er nødt til at blive, er
der to muligheder. Ét - vask dem i varmt vand på mere end 60°C. (meget få tøjdyr
kan klare det). To - pak dem ind i et lufttæt plastpose, og lad dem være natten over i en
fryser. (fjerner miderne med ikke allergenerne).

Faste tæpper må aldrig vådrenses. Rensningen bruger fedtopløselige stoffer. De er effektive
til tæpper, men desværre også til ødelæggelse af vores slimhinder i øjne, næse og hals.

 

SEKS: Ryd op efter slaget.


At dræbe miderne løser ikke dit problem fuldstændigt. Fækale partikler som miderne
producerer, vil fortsat være der for at hjemsøge dig og giver dig allergiske symptomer.
Disse skal fysisk fjernes af støvsugeren, der skal være forsynet med et højeffektivt
partikelfilter (HEPA).

 

Støvsugning er kun effektiv til fjernelse af døde mider og fækale partikler. De levende
mider har kløer, der giver dem mulighed for at fastholde sig og modstå sugeevnen.

Brug af akaricider hjælper ikke i denne situation, da midlerne kun handler om at dræbe
levende mider. Midlerne er som nævnt også skadelige for især børn.

 

Afslutningsvis er udeladelse af allergener og bekæmpelse af støvmider vigtige kompo-
nenter i den overordnede plan for behandling af allergiske sygdomme som rhinitis, astma,
og eksem. Den 6-trins krigsførelse som jeg har beskrevet, burde i alt væsentlighed være
med til at reducere eksponeringen over for husstøv og lindre de generende symptomer
som astma, nysen, tilstoppet og løbende næse, og løbende og irriterede øjne der har
plaget så mange allergikere.

af Mr. AllerGuard

husstovmide_01.png
hdm-top.jpg
mite-3.jpg
5317432-.jpg
mite-4.jpg
bottom of page